Router Packet Networking

Đây là video ngắn khá hay, mô tả đường đi của một gói tin trên Mạng Internet.